1. Do wielkości działki i warunków gruntowo-wodnych.

Zawsze zgodnie z wielkością działki, lokalnymi warunkami gruntowo- wodnymi, wymaganiami prawnymi i dobrosąsiedzkimi.

2. Wielkość (pojemność czynna) urządzeń.

Wybierz ich wielkość (pojemność czynną) kierując się tzw. czasem przetrzymania/ zatrzymania ścieków w urządzeniu. Jest to przecież czas trwania procesu oczyszczania ścieków decydujący o jakości ścieków oczyszczonych.
W zależności od tego jakie urządzenie wybierzesz, uwzględniając gospodarkę osadem, czas zatrzymania powinien wynosić naszym zdaniem:

  • szambo (szczelny, bezodpływowy zbiornik na ścieki ) – 6 do 30 dni, ze względu na częstość wywożenia, najlepiej 14 do 21 dni,
  • osadnik gnilny (zbiornik odpływowy) – 6 do 10 dni przed drenażem rozsączającym lub studnią chłonną (*) oraz 1 do 3 dni przed komorą napowietrzania,
  • oczyszczalnia biologiczna bez osadnika gnilnego -1 do 1,5 dnia (+0,3 m3 na osady) przed drenażem rozsączającym lub studnią chłonną oraz 2 do 3 dni (+0,3 m3 na osady) przed odprowadzeniem do cieku wodnego.* tu osadnik gnilny traktowany jako pierwszy stopień oczyszczania biologicznego, a nie tylko jak urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków przed następnym stopniem biologicznym.

3. Obliczenie potrzebnej pojemności czynnej urządzenia.

Obliczenie pojemności czynnej urządzenia jest proste: jedna osoba zużywa w ciągu jednej doby od 0,1 do 0,2 m3 wody (średnio 0,15 m3/db). Jeśli więc Twoja rodzina liczy 4 osoby, to zużywacie w ciągu doby wyniesie 0,4 do 0,8 m3 wody (średnio 0,6 m3/db).
Teraz już wiesz jakie urządzenie wybrać:

  • masz małą działkę lub za mało pieniędzy na inwestycje – wybierasz szambo o pojemności od 8,4 do 12,6 m3 (dwu-trzy komorowe) i zamawiasz wóz asenizacyjny zabierający co 15 dni zawsze 8- 9 m3 ścieków. Takie szambo można później łatwo zmienić w osadnik gnilny lub oczyszczalnię biologiczną i odprowadzać ścieki oczyszczone do cieku wodnego,
  • masz działkę odpowiednią do odprowadzania ścieków oczyszczonych do gruntu – wybierasz: osadnik gnilny (*) o pojemności czynnej 3,6 do 6,0 m3 i drenaż rozsączający lub studnię chłonną, albo tlenową oczyszczalnię biologiczną o pojemności od 0,6 do 0,9 m3 (+0,3 m3 na osady) i drenaż rozsączający lub studnię chłonną,
  • masz możliwość odprowadzania ścieków oczyszczonych do cieku wodnego – wybierasz: tlenową oczyszczalnię biologiczną bez osadnika o pojemności 1,2 do 1,8 m3 (+0,3 m3 na osady), albo osadnik gnilny o pojemności 1 do 1,8 m3 i komorę napowietrzania o pojemności 0,6 do 0,9 m3. Koniecznie zdobądź pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków.

 

UWAGA !

Jeśli planujesz założenie odżelaziacza lub zmiękczacza wody pitnej – uwzględnij to w obliczeniach (zużycie wody wzrasta w zależności od rodzaju urządzenia do uzdatniania wody – dane producenta) lub od razu wybierz szambo.