Produkty dla domu i ogrodu

Trigger-1
Ścieki domowe

Trigger-3
Oczka wodne

Trigger-4
Kompost w ogrodzie

Produkty dla przemysłu i gospodarki komunalnej

Trigger-1
Czyszczenie kanalizacji

Trigger-2
Ścieki komunalne i przemysłowe

Trigger-2R
Skażenie ropopochodne

Trigger-3 MAX
Rekultywacja jezior

Trigger 4/4S
Kompostowanie