Zawsze zgodnie z czasem oczyszczania ścieków w tych urządzeniach (z ich pojemnością czynną), pamiętając, że im jest krótszy, tym gorszy efekt oczyszczania i więcej osadów, a więc i więcej wymaganej obsługi.

Generalne zasady:

  • jeśli okresowo zużycie wody w Twoim domu jest większe (goście, remont, gruntowne sprzątanie) lub do ścieków trafia więcej zanieczyszczeń (wylewany olej, wyrzucone odpadki, sprzątanie), to jakość oczyszczonych ścieków też może być gorsza niż zazwyczaj. W tym czasie zastosuj większą dawkę Triggera-1 , nie czekaj, aż problem urośnie,
  • z każdego osadnika gnilnego trzeba wywozić wydzielone osady z częstotliwością wynikającą z ich ilości, a to zależy od czasu oczyszczania i ilości zanieczyszczeń trafiających do oczyszczalni (może zmieniać się). Najczęściej okres wywożenia to 6-12 miesięcy, a przy stosowaniu Triggera- 1, to 12 – 24 miesięcy,
  • aby zachować długo sprawność drenażu rozsączającego i studni chłonnej nie można dopuszczać do ich zarastania (tak się dzieje, gdy ścieki są słabo oczyszczone w osadniku gnilnym) – raz na 1-2 lata przeczyść drenaż lub studnię biopreparatem Trigger-1,
  • jeśli użytkujesz filtry do wody pitnej (osmoza, odżelaziacz, zmiękczacz), to zużycie wody może być dużo większe niż zakładałeś, czas oczyszczania krótszy, a skład ścieków odprowadzanych sprzyjający kolmatacji lub zasoleniu gruntu, albo utrudniający procesy biologiczne. Masz poważny kłopot – zadzwoń.
  • już posiadasz oczyszczalnię , która nie spełnia oczekiwań -oblicz, czy jest wystarczający czas zatrzymania ścieków w oczyszczalni, jeśli zbyt krótki: systematycznie stosuj Trigger-1, częściej wywoź osady, a jeśli to nie pomoże, pomyśl nad rozbudową oczyszczalni; – jeśli wystarczający: patrz jak użytkować posiadane urządzenia.