1. Udrażnianie i czyszczenie kanalizacji wewnętrznej z nagromadzonych osadów i tłuszczów:

 • utrudniony spływ, przytkanie
  do zlewu, umywalki wsypać do odpływu 1 saszetkę/łyżeczkę/tabletkę (do WC 2) preparatu, polać szklanką ciepłej wody i pozostawić na noc. Rano spłuknąć ostrym strumieniem wody,
 • brak odpływu, zatkanie osadami (a nie utkwionymi przedmiotami)
  wsypać 2-3 saszetki/łyżeczki/tabletki preparatu, polać 2 szklankami ciepłej wody, pozostawić na noc. Rano spłuknąć ostrym strumieniem wody: w przypadku WC- wiaderko wody, zlew- zatkać korkiem odpływ, napełnić zlew wodą i odetkać odpływ. Jeśli woda nie spłynie szybko, powtórzyć zabieg spłukując bezpośrednio po zadozowaniu preparatu.
 • konserwacja, utrzymanie drożności
  w zależności od potrzeby postępować jak w punkcie 1: w domu, co 2 do 8 tygodni, w zakładzie gastronomicznym, co 2 do 14 dni.
 • bezpieczne dla kanalizacji i oczyszczalni przydomowej wylewanie tłuszczów płynnych do ścieków
  do odpływu wsypać saszetkę/łyżeczkę/tabletkę Triggera-1, do garnka z olejem po frytkach wlać 2 łyżki płynu do mycia naczyń na 1 litr oleju i 1% wody (pół szklanki), intensywnie zamieszać i wylać do odpływu.

2. Odory i uciążliwość oczyszczalni dla otoczenia:

 • gdy Trigger-1 jest stosowany systematycznie oczyszczalnia nie wydziela brzydkich zapachów pochodzących z procesów rozkładu zanieczyszczeń, zarówno na co dzień jak i przy wywożeniu osadów, a Ścieki oczyszczone odprowadzane do gruntu poprzez systemy drenażowe są zdecydowanie łagodniejsze dla środowiska. Jeśli mimo to pojawią się odory, to należy sprawdzić: system wentylacji kanalizacji, sprawność oczyszczalni (testem) oraz ilość zgromadzonych osadów.

3. Ilość odkładających się osadów oczyszczalni:

 • ścieki to nie tylko ciecz, to również osady. Preparat Trigger-1 zmniejsza ich ilość i objętość (nawet o 80%) na drodze biologicznego rozkładu (beztlenowego lub tlenowego). Dobrze rozłożone osady zbierają się na dnie osadnika i nie tworzą kożucha na powierzchni ścieków. Rzadsze wywożenie osadów to oszczędność. Jednak ścieki domowe mogą się bardzo różnić i ilość osadów w ściekach też jest różna, dlatego w początkowym okresie działania oczyszczalni należy kontrolować ilość osadów i dostosować odpowiednio okresy wywożenia osadów.

4. Sprawność drenażu i warstw filtracyjnych:

 • drenaż rozsączający i studnia chłonna w miarę użytkowania mogą zatykać się osadami odpływającymi z osadnika gnilnego, zarastać błoną biologiczną lub osadami mineralnymi. Zwłaszcza, gdy ścieki po osadniku zawierają jeszcze dużo zanieczyszczeń. Dlatego należy zapobiegawczo raz na 1-2 lata do studzienki rozdzielczej przed drenażem lub do studni chłonnej wrzucić 2-3 saszetki Triggera-1, a jeśli wystąpił wyraźny problem odpływu ścieków 5-8 saszetek.

5. Efekt oczyszczenia ścieków z Triggerem-1:

 • Już po 5 dobowym przetrzymaniu ścieków w osadniku gnilnym, redukcja zanieczyszczeń w BZT5, ChZT i Zawiesinie dochodzi do ok. 60 – 80%, fosfor ogólny ok. 60%, azot ogólny ok. 30%, a stopień przefermentowania osadów wynosi ok. 62%. Bez stosowania Triggera-1 nie osiąga się takich redukcji zanieczyszczeń. Wskaźniki te przy np. 10 dobowym przetrzymaniu ścieków jeszcze wzrastają. Podobnie większe redukcje zanieczyszczeń obserwuje się w oczyszczalniach tlenowych z zastosowaniem Triggera-1 niż bez użycia biopreparatu.

6. Szybka hodowla osadu czynnego i błony biologicznej:

 • w tlenowych oczyszczalniach przydomowych często pojawia się problem aktywności osadu czynnego : albo jest go za dużo, zagniwa, albo zanika. Stosując Trigger-1 wyhodujesz osad czynny na dopływających ściekach, bez dowożenia z innej oczyszczalni. Osad taki zostanie wyposażony w odpowiedni zestaw mikroorganizmów, a jego struktura i aktywność będzie odpowiednia do napływających ścieków. Jeżeli oczyszczalnia pracuje sezonowo, dzięki Triggerowi-1, ponowne zaszczepienie i hodowla osadu są bardzo proste.