W następujących po sobie sezonach, coraz większa jest produkcja i destrukcja, aż zabraknie tlenu na destrukcję, staw będzie szybko wypełniał się gnijącymi osadami i w końcu zarośnie.

Tempo eutrofizacji naturalnej jest bardzo powolne i zauważalne dopiero na przestrzeni wielu dziesięcioleci.

Natomiast eutrofizacja spowodowana przez człowieka jest bardzo szybka, a braki tlenu mogą wystąpić już w pierwszym sezonie użytkowania stawu!