To równowaga między ilością produkowanej biomasy roślin i zwierząt, a jej destrukcją i dostawą tlenu do tego procesu, to również zrównoważona ilość organizmów realizujących te procesy.

To wreszcie taki stan, w którym pojawienie się jakiegoś czynnika naruszającego dotychczasową równowagę, powoduje szybkie uruchomienia mechanizmu naprawczego umożliwiającego powrót do równowagi.

Trigger-3 pomaga utrzymać równowagę biologiczną w stawie.