Nie, jest kształtowana sezonowo (co wynika z sezonowości w naszym klimacie) przez podaż substancji nawozowych i tlenu w tych sezonach.