To ilość substancji nawozowych zgromadzona w osadach dennych i w wodzie, która może być wykorzystana do produkcji masy zielonej: mała żyzność (dystrofia) – mało substancji nawozowych i niska produkcja, duża żyzność (eutrofia) – dużo substancji nawozowych i duża produkcja.

Ekolodzy stan żyzności stawu nazywają trofią z odpowiednim przedrostkiem.