W procesie kompostowania odpadów wyróżnia się trzy etapy i trzy odpowiadające im rodzaje kompostu:

1. Biostabilizacja ( higienizacja ) – kompost szybki:

 • w wyniku masowego rozwoju mikroorganizmów rozłożone zostają “miękkie” części odpadów.
  Temperatura może wzrosnąć do 700C (kompostownik), a masa kompostowa staje się podobna do obornika.
  Czas trwania tej fazy wynosi 6 do 30 dni, w zależności od warunków kompostowania.
  Ten kompost stosuje się jak obornik.

2. Mineralizacja – kompost świeży:

 • w masie pozostają mikroorganizmy mineralizujące związki organiczne uwolnione w pierwszym etapie. Temperatura wynosi około 350C (kompostownik), masa kompostowa przerasta grzybami i uzyskuje miałką strukturę.
  Czas trwania tej fazy wynosi kolejne 6 do 30 dni.
  Ten kompost stosuje się wiosną i w lecie.
  Zasila rośliny związkami nawozowymi, zatrzymuje wilgoć i rozkłada się nadal w glebie.

3. Dojrzewanie – kompost dojrzały:

 • w masie kompostowej zanikają grzyby, powstaje próchnica, a struktura masy staje się próchniczo – ziemista.
  Czas trwania 14 do 60 dni.
  Ten kompost można stosować zawsze, gdy chcemy uzupełnić ilość próchnicy w glebie.
  Doświadczony ogrodnik wie, jak i kiedy stosować różne rodzaje kompostu.

Etapy powyższe można zaobserwować w zamkniętych pojemnikach kompostowych. W pryzmach proces trwa powoli, dwa pierwsze etapy zachodzą niemal jednocześnie, a higienizację powodują tylko grzyby.