Trigger-2

Kliknij i wyślij zapytanie przez formularz.

Opis

Ścieki komunalne i przemysłowe

Trigger-2 jest biopreparatem służącym do wspomagania biodegradacji zanieczyszczeń organicznych w ściekach i osadach.

Korzyści jakie odniesie Wasza oczyszczalnia ze stosowania Trigger-2:

 • zmniejszenie ładunków odprowadzanych przez oczyszczalnie,
 • zmniejszenie ilości osadów (nawet 4-krotnie),
 • zmniejszenie ilości w ściekach oczyszczonych związków azotu i fosforu, metali, detergentów, tłuszczy i trudno rozkładalnych związków organicznych,
 • obniżenie kosztów intensyfikacji oczyszczania ścieków i przeróbki osadów,
 • łatwość stosowania w większości oczyszczalni ścieków zakładowych i komunalnych,
 • pewność działania dzięki prostemu dawkowaniu,
 • szeroki zakres działania – nie trzeba już kupować wielu środków.

Trigger-2Trigger-2 zawiera on enzymy, bakterie, substancje pożywkujące, aktywatory biologiczne, nośniki mineralne o rozwiniętej powierzchni i substancje stabilizujące. Zastosowany na oczyszczalni np. w komorach osadu czynnego wprowadza populacje bakterii wykorzystujących metabolity wtórne prostych szlaków metabolicznych, zmniejsza szkodliwe oddziaływanie substancji toksycznych na komórki. Dzięki temu następuje większe wykorzystanie substratów pierwotnych i wtórnych, zwiększa się endogenna respiracja osadu.

 

Co i gdzie zrobi dla Waszej oczyszczalni Trigger-2? Oto krótka odpowiedź:

 • poletka i laguny osadowe – Trigger-2 należy stosować w celu rozkładu masy organicznej, przyspieszenia jej odwadniania i dezodoryzacji osadów,
 • występowanie organizmów nitkowatych w osadzie czynnym (osad spuchnięty, wysoki index) – obecność organizmów nitkowatych w osadzie czynnym może być spowodowana różnymi przyczynami, a przede wszystkim: wiekiem osadu, dużą ilością węglowodanów lub zbyt dużą ilością związków siarki (np. PIX) w osadzie czynnym. Za pomocą Triggera-2 można zdecydowanie zmniejszyć ilość lub wyeliminować organizmy nitkowate z osadu czynnego. O efekcie końcowym decydować będą warunki technologiczne oczyszczania, zawsze jednak poprawi się index osadowy i gospodarka osadowa oczyszczalni,
 • osad nadmierny – Trigger-2 zwiększa aktywność biochemiczną osadu czynnego i jego większe zapotrzebowanie na składniki odżywcze, co powoduje większe wykorzystanie składników zmagazynowanych w okresie zmniejszenia dopływu,
 • reaktywowanie osadu – Trigger-2 zwiększa aktywność biochemiczną całej biomasy bakterii osadu czynnego co powoduje większe wykorzystanie zanieczyszczeń.
 • redukcja związków azotu – Trigger-2 zwiększa redukcję związków azotu w oczyszczalni poprzez: zwiększenie wbudowania w biomasę osadu czynnego, wzrost populacji bakterii nitryfikujących, zwiększenie aktywności bakterii denitryfikujących,
 • redukcja związków fosforu – Trigger-2 zwiększa redukcję fosforu w oczyszczalniach poprzez: zwiększenie aktywności biochemicznej całej biomasy bakterii (fosfor jest dla organizmów żywych nośnikiem energetycznym), wzrost akumulacji polifosforanów w komórce bakteryjnej, zmniejszenie oddawania fosforu z komórki (wiązanie chemiczne), wzrost redukcji fosforu na drodze biologicznej pozwala na rezygnację ze stosowania Pix-u lub wielokrotne zmniejszenie jego dawki,
 • redukcja ładunków – w oczyszczalniach w których redukcja związków węgla (BZT 5, ChZT) jest mniejsza niż 90-92% należy reaktywować procesy biologiczne co doprowadzi również do poprawy wszystkich wskaźników na odpływie,
 • rozruch komór napowietrzania – Trigger-2 pozwala szybko wyhodować i wpracować osad czynny właściwy dla danych ścieków i warunków technologicznych, np: osad czynny wysoko obciążony, nisko obciążony z nitryfikacja, z nitryfikacją i denitryfikacją, z defosfatacją, bez konieczności zaszczepiania osadem czynnym z innej oczyszczalni. Nie występuje wtedy okres niezbędnej adaptacji objawiającej się zanikaniem osadu czynnego,
 • związki trudnorozkładalne – Trigger-2 wpływa na intensywność procesów życiowych organizmów budujących osad czynny i błonę biologiczną, modyfikuje ich skład ułatwiając wytworzenie się biocenozy właściwej dla rodzaju ścieków i parametrów technologicznych oczyszczania. W oczyszczalniach komunalnych widocznym efektem rozkładu powyższych związków jest zmniejszenie ChZT i ekstraktu eterowego ścieków oczyszczonych,
 • rozruch komór fermentacji osadów – Trigger-2 szybko wpracowuje proces fermentacji zasadowej osadów bez konieczności zaszczepiania osadem fermentującym z innej oczyszczalni,
 • źle pracujący lub przeciążony WKF – Trigger-2 wpracowuje wysoko aktywną fermentację zasadową co pozwala uzyskać wymagane parametry procesu nawet przy skróceniu czasu fermentacji osadow,
 • rozruch złóż biologicznych – Trigger-2 przyspiesza wytworzenie się właściwej dla rodzaju ścieków dopływających wysoko aktywnej błony biologicznej,
 • zatkane, źle pracujące złoże biologiczne – Trigger-2 powoduje rozpulchnienie i z czasem zmycie przerośniętej błony biologicznej przywracając powierzchnię czynną złoża biologicznego.

Biopreparat Trigger-2 należy stosować również do osadu czynnego beztlenowego (komory fermentacyjne), dla zwiększenia produkcji gazu lub wydajności urządzeń oraz do obróbki osadów na poletkach i lagunach (lepsze odwadnianie i suszenie osadów ściekowych).

INSTRUKCJA STOSOWANIA PREPARATU OPRACOWYWANA JEST INDYWIDUALNIE DLA OCZYSZCZALNI.