Trigger-2R
Skażenie ropopochodne

Trigger-2R do skażeń ropopochodnychBorykasz się z problemem skażeń ropopochodnych? Masz skażoną ziemie, posadzki, a może całe mogilniki odpadów? Jak to rekultywować?

Na to pytanie często odpowiada się: wykopać i wywieźć. Ale na to potrzebne są gigantyczne środki. Mało tego. Trzeba wyłączyć z eksploatacji skażony teren, a samo wykopywanie skażonego gruntu może doprowadzić do rozprzestrzenienia skażenia.

Czy pozostaje jakaś metoda, która nie wymaga wydobycia gruntu i nie kosztuje fortuny? TAK

Rekultywacja in situ grunt przy transformatorzeMetoda oparta na preparacie Trigger-2R pozwala uwolnić się od skażenia nie wykopując gruntu. Jak? Wprowadzając do skażonego gruntu (lub posadzki, mogilnika itp.) specjalne bakterie i enzymy które, mówiąc obrazowo, zjadają związki ropopochodne. Ten proces nazywa się biodegrdacją.

Uważasz że to nie możliwe? Nie ma bakterii, które „zjadałyby” benzynę? A jednak! Życie na ziemi jest bardzo różnorodne, są nawet bakterie żyjące w podmorskich wulkanach.
W naszych laboratoriach długo pracowaliśmy nad tą metodą dobierając optymalne organizmy i związki enzymatyczne.

Czy związki ropopochodne to jedyne skażenia na jakie oddziaływuje nasz preparat? Nie.

Możemy usuwać także skażenia BTX, WWA, PCB oraz środkami ochrony roślin.

Efekt jest niesamowity. W ciągu kilku miesięcy (w zależności od przypadku) możemy usunąć skażenie i przywrócić prawidłowy stan podłoża.

Stosując naszą technologie zyskujesz:

  • 100% skuteczność
  • sporo pieniędzy, bo nie musisz nic wykopywać
  • jeszcze więcej pieniędzy, bo nie musisz wyłączać z eksploatacji rekultywowanego obszaru

Jak odbywa się proces likwidacji skażenia?

Rekultywacja in situ w technologii Trigger-2R

Na początku zbieramy dane i informacje o skażeniu i warunkach hydrogeologicznych terenu. W zależności od tego czy jest to skażenie w gruncie, pryzmie czy nagromadzone odpady, ustalamy harmonogram działań do uruchomienia technologii.
Wykonujemy niezbędne prace terenowe związane z wdrożeniem technologii zgodne z harmonogramem.
Monitorujemy proces analizując próby wody i gruntów.
Podsumowujemy pracę zalecając sposób dalszego użytkowania terenu.
Głównym medium technologii jest produkowany przez nas biopreparat TRIGGER-2R, produkt bakteryjno - enzymatyczny. Wprowadzamy go do skażonego gruntu, gdzie następuje pod jego wpływem rozkład zanieczyszczenia. Proces zachodzi w warunkach temperatury dodatniej (od wiosny do jesieni). Na powierzchni oczyszczonego terenu, powstaje biofiltr, który pozwala przyjmować następne niewielkie skażenia i nie przepuszcza ich w głąb gruntu. Samo wykonanie usługi jest stosunkowo krótkie.

Czas rekultywacji

Rekultywacja terenu przy transformatorze w technologii Trigger-2R

Może trwać od 1 miesiąca do 2 lat. Jest zależny od głębokości, rodzaju gruntu, rodzaju i stężenia skażenia.

Jeszcze słówko o preparacie Trigger-2R.
Jest on niedostępny w wolnej sprzedaży. Mogą go stosować tylko specjaliści naszej firmy. Skuteczne zastosowanie preparatu wymaga przygotowań.

*Specjalnie dla Państwa udzielamy 2% rabatu!