Trigger 4S

Kliknij i wyślij zapytanie przez formularz.

Opis

Kompostowanie

Bioreaktor Trigger BioRed zamontowany na oczyszczalniGdy zarządzasz gospodarką osadową w oczyszczalni, stoisz przed nie lada wyzwaniem. Wiemy o tym, bo mieliśmy ten sam problem.

Możesz osady wywozić na wysypisko, ale to kosztuje. Suszyć albo nawet spalać, ale to jest jeszcze droższe. Na domiar złego stoisz przed problemem transportu odpadów do miejsca przerobu…

A gdyby tak był system, który można zastosować na każdej, nawet małej oczyszczalni… bez tych wszystkich problemów, a do tego dający powtarzalny zhigienizowany kompost który można łatwo sprzedać?

Nierealne?… Realne!

 

Żeby to zrobić trzeba:

 • Bioreaktor Trigger BioRed zamontowany na oczyszczalni 3oprzeć proces kompostowania na gotowym, bioaktywnym materiale strukturalnym Trigger-4S,
 • prowadzić kompostowanie w bioreaktorach BioRed, które zapewnią optymalne warunki kompostowania.

Stosując naszą technologie uzyskasz:

  • trzykrotnie krótszy czas kompostowania (1 miesiąc),
  • łatwy i powtarzalny proces,
  • dużo pieniędzy zaoszczędzonych na zakupie drogich maszyn,
  • niską pracochłonność,
  • powtarzalny kompost, który łatwiej będzie sprzedać!

To niewiarygodne, ale naprawdę możesz dostawać pieniądze (lub je oszczędzać) zarówno od dostawcy osadów jak i nabywcy kompostu!

Interesujące?

Podamy więc trochę więcej szczegółów:
W największym skrócie technologia polega na przyspieszonym kompostowaniu odpadów mokrych przy użyciu specjalnego, gotowego materiału strukturalnego i bioreaktorów zapewniających optymalne warunki procesu. Dzięki modułowości urządzeń, odpady można kompostować w miejscu wytworzenia co eliminuje koszty transportu odpadów.

Jak to wygląda w praktyce?

Masa kompostowa

Osady zaraz po prasie (lub innej metodzie odwadniania, uwodnienie około 80%) miesza się z materiałem strukturalnym (tylko około 20% ! ). Można to zrobić w mieszalniku lub na krótkim odcinku podajnika ślimakowego (~1m).

Następnie mieszanka jest zasypywana podajnikiem taśmowym do bioreaktora. Po załadowaniu bioreaktora (nie dłużej niż tydzień) rozpoczyna się proces kompostowania. Po zakończeniu procesu, przy użyciu podajnika taśmowego lub pakowaczki rozładowujemy kompost z bioreaktora.

Po zakończeniu rozładunku bioreaktor jest gotowy do rozpoczęcia następnego cyklu.

 

 

Nasza technologia jest skuteczna ponieważ:

 • opieramy się na bioaktywnym materiale strukturalnym Trigger-4S,
 • dzięki bioreaktorom zapewniamy naszym bakteriom optymalne warunki,
 • nie zanieczyszcza się wtórnie zhigienizowanego kompostu,
 • kompost bardzo szybko się zagrzewa,
 • wysoka temperatura sprzyja higienizacji i szybkości kompostowania,
 • deszcz i inne czynniki atmosferyczne nie niszczą nam kompostu.

Nasza technologia jest przyjazna ponieważ:

 • obsługa bioreaktorów jest banalnie prosta,Bioreaktor Trigger BioRed zamontowany na oczyszczalni 4
 • sporządzanie masy kompostowe jest bardzo łatwe,
 • monitorowanie temperatury pozwala łatwo ocenić jakość procesu kompostowania i kompostu,
 • automatyczny ogranicznik temperatury chroni kompost przed przegrzaniem.

Nasza technologia jest opłacalna ponieważ:

 • dodatek materiału strukturalnego jest bardzo niski,
 • wymaga niskich kosztów inwestycyjnych,
 • posiada niskie zapotrzebowanie na teren,
 • można uruchomić ją bardzo szybko,
 • działa również w zimie,
 • wymaga mało obsługi i maszyn pomocniczych,
 • produkuje powtarzalny kompost wysokiej jakości.

Poniższe zdjęcia ukazują działanie preparatu Trigger-4S:

Masa kompostowa

Potrzebujesz więcej szczegółów? Proszę bardzo:

Główne zasady systemu kompostowania Trigger-4S Kompo Biored®

 1. Koniec mieszania różnych bioodpadów: określony rodzaj biomasy, to określony rodzaj kompostu, to możliwość produkcji różnych kompostów z metryką pochodzenia,
 2. obróbka biomasy “u źródła” przez bezpośrednie kierowanie jej do procesu kompostowania – możliwie bez składowania i przewożenia,
 3. prosta, powtarzalna technologia intensywnego procesu kompostowania z wykorzystaniem jako dodatku do biomasy tylko biopreparatu Trigger-4S,
 4. wysokiej jakości, nowoczesne, ale tanie oprzyrządowanie techniczne procesu,
 5. system do zastosowania zarówno w małej, jak i dużej skali,
 6. zgodne z wymaganiami unijnymi operacje odzysku R10 różnych bioodpadów

Charakterystyka systemu kompostowania biomasy Trigger-4S Kompo Biored®

 • zamknięty – cały proces kompostowania odbywa się w izolowanym cieplnie bioreaktorze typu Trigger Kompo BioRed,
 • modułowy – pojemność bioreaktorów dostosowuje się do ilości biomasy i rozbudowuje w miarę potrzeby.
 • statyczny – bez mieszania kompostowanej masy w procesie,
 • intensywny – cykl pełnego kompostowania trwa 21 – 35 dni (np.: osady ściekowe), 7-21 dni (np.: odpady zielone),
 • kontrolowany i sterowany automatycznie – dzięki zastosowaniu automatyki sprzężonej z systemem pomiarowo-kontrolnym i rejestrującym,
 • z wymuszonym, aktywnym napowietrzaniem masy kompostowej – przez dyfuzory umieszczone w dnie bioreaktora kompostowego,
 • porcjowy – procesowi kompostowania poddawana jest określona ilość masy,
 • gwarantujący higienizację masy kompostowej – elektroniczny system rejestracyjny umożliwia kontrolę pod tym względem każdej partii produktu (dokumentacja),
 • maksymalnie ograniczający emisję do środowiska – brak odorów i odcieków,
 • dający powtarzalny produkt bardzo wysokiej jakości, potwierdzanej metryką – straty składników nawozowych w procesie są zminimalizowane,
 • wyposażony w proste urządzenia – prosta obsługa i wysoka bezawaryjność systemu,
 • prosta instalacja – wszystkie urządzenia wg potrzeb są szybko instalowane na miejscu,
 • ma bardzo małe zapotrzebowanie terenu – poniżej 1 m2 na 1 Mg biomasy/rok,
 • bardzo tani – dzięki uproszczeniu obróbki wstępnej i końcowej wyeliminowano drogie inwestycyjnie i eksploatacyjnie operacje na biomasie,

 

Przygotowaliśmy kilka porównań, schematów i zestawień opisujących nowy system kompostowania. Można samemu wyciągnąć wnioski:

 

Przygotowanie surowej masy kompostowej – porównanie
Skład Znane systemy System Trigger-2S Kompo Bio Red
Np. osady ściekowe 1 Mg ~ 1 m3 1 Mg ~ 1 m3
Dodatek strukturalny
np. słoma 1:1
1 Mg ~ 2,5 m3
Dodatek Triggera-4S
np. 20% m/m
0,2 Mg ~ 0,16 m3
Razem objętość ~ 3,5 m3 ~ 1,16 m3
Koszty eksploatacyjne – porównanie [PLN]
Koszt dodatków 150,00 150,00
Koszt pracy maszyn 285,00 10,00