Produkty dla przemysłu i gospodarki komunalnej

Trigger-1
Czyszczenie kanalizacji

Trigger-2
Ścieki komunalne i przemysłowe

Trigger-2R
Skażenie ropopochodne

Trigger-3 MAX
Rekultywacja jezior

Trigger 4/4S
Kompostowanie